VersA Bodemadvies BV

VersA Bodemadvies BV is begin 2007 opgericht door ir. A.J.H. (André) Verstappen. Na meer dan 12 jaar gewerkt te hebben bij twee middelgrote adviesbureaus op het gebied van bodemonderzoek en -saneringen was de tijd rijp om zelf als ondernemer aan de slag te gaan.

Als oprichter lijkt het me goed om te laten weten met wie u te maken heeft:

  • Opleiding Bodemsanering gevolgd aan de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School (HBCS) te Velp, tegenwoordig Hogeschool Van Hall-Larenstein;
  • Opleiding Bodemhygiëne en -verontreiniging gevolgd aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen;
  • Ca. 7 jaar werkzaam als (senior) adviseur/projectleider bij De Straat Milieu-adviseurs te Delft (1995-2001);
  • Ruim 5 jaar werkzaam als senior adviseur Bodemonderzoek en -sanering bij CSO Adviesbureau te Maastricht (2001-2007);
  • Ruime kennis op het gebied van (water)bodemonderzoek en -saneringen, het opstellen van bestekken (o.a. ARW 2012) en het voeren van directie bij bodemsaneringen volgens UAV(-GC).